HSS Transport AS mål og visjoner.

  • HSS har som overordnet mål, at personal skal unngå yrkesskader og biler kjøres skadefritt. Det samme gjelder tredjeparts eiendom.
  • HSS er en transportør med hovedfokus på lastebiler og kranbiler. HSS opererer på Østlandet med distribusjonsbiler og ekspresskjøring. På ekspressoppdrag dekker vi hele landet. I hovedsak er det paller som fraktes, men vi har også spesialoppdrag hvor ingenting sees på som et problem, men en utfordring.
  • HSS har som mål og kunne gi kundene en opplevelse av at vi leverer til avtalt sted, tid og pris.
  • HSS ønsker å fremstå som en meget seriøs aktør i markedet og konkurransedyktige på pris.
  • HSS kunder skal bli møtt av blide sjåfører, i lik og ren arbeidsuniform.
  • Alle biler underlagt HSS flåten skal fremstå som rene og i god teknisk stand. Våre kunder skal være trygge på at vi leverer god service.
  • HSS ønsker å bygge butikk på en fornuftig og seriøs måte som sikrer en god arbeidsplass for alle i dag og i fremtiden.