HSS Transport AS henter varene dine og leverer dem direkte til ønsket sted. Vi leverer alle typer pakker og gods. Har du hastesendinger kjører vi dit du måtte ønske.

Som transportaktør på Østlandet, dekker vi distribusjon av varer og tungt gods for Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold. Her vil en av våre 60 biler dekke ditt behov – enten du skal sende en liten pakke, volumgods, kjøle- og frysevarer, eller har store kolli som skal distribueres. Vi utfører dine oppdrag til avtalt tid og pris.

Pålitelig distribusjon på Østlandet

HSS Transport AS henter varene dine og leverer dem direkte til ønsket sted. Vi leverer alle typer pakker og gods. Har du hastesendinger kjører vi dit du måtte ønske.

Vi strekker oss langt for å utføre oppdrag til avtalt tid og pris.

Har du spørsmål rundt pris for distribusjon av varer på Østlandet, eller har du andre spørsmål, ta kontakt her.