Hverdagen til en yrkessjåfør

Hverdagen til en yrkessjåfør

Det er kostbart å drive med transport, spesielt inn og ut av de store byene våre. Det er ikke alle som har det klart for seg hva det egentlig koster å være yrkesaktiv lastebilsjåfør. Vi i HSS Transport AS ønsker å gi en liten innføring i daglige utfordringer og utgifter knyttet til drift av lastebiler og transport av varer inn og ut av Oslo.

Høye krav til sjåførene

I HSS Transport AS stiller vi høye krav til våre sjåfører. Derfor er det naturligvis helt essensielt at alle våre sjåfører tilfredsstiller alle forskrifter, lover og regler for kvalitetssikring og sikkerhet. I Norge kreves det ifølge yrkessjåførforskriften at alle yrkessjåfører gjennomfører grunnutdanning og regelmessig etterutdanning. Dette gjennomføres for å opprettholde sjåførenes kompetanse.

Den regelmessige etterutdanningen av yrkessjåfører skal gjennomføres hvert femte år og består av et kurs på 37,5 timer. Kurset kan utføres i helger for ikke å ødelegge omsetningen til den enkelte. Disse kursen ligger på ca. 10.000 kroner.

Kostnader og avgifter

I HSS Transport AS har vi rett rundt 30 ansatte sjåfører. Sjåførene er selvstendig næringsdrivende som selv har investert i og eier sine egne biler, lastebiler og kranbiler. Det å eie et slikt kjøretøy er et stort ansvar og ikke minst en stor utgift. Hverdagen for våre sjåfører preges dermed av høye avgifter og mange kostnader, i tillegg til en usikkerhet som følger de mange endringene som stadig vedtas.

Vi ønsker å informere våre kunder om hvordan hverdagen er for våre sjåfører, og dermed gjøre det tydelig hvordan våre priser på transport også avhenger av faktorer vi ikke har kontroll over. Dette gjelder for eksempel bompengeavgifter og høye drivstoffpriser.

Bompenger og drivstoffpriser

I gjennomsnitt må en av våre lastebilsjåfører regne med å måtte betale rundt 10.000 kroner månedlig for å passere bomringene. Dette kommer i tillegg til drivstoffutgifter for store lastebiler på omtrent 13.000 kroner per måned. De stadige økende kostnadene og avgiftene påvirker våre sjåfører i stor grad.

Dessuten er blant annet bompengeavgiften høyere for eldre lastebiler. I HSS Transport AS er vi opptatt av å ha en oppdatert og moderne bilpark, med biler som er trygge å kjøre og som forurenser så lite som mulig. Allikevel må dette holdes innenfor rimelighetens grenser. For den enkelte selvstendig næringsdrivende sjåførene er det svært kostbart å stadig oppgradere sitt kjøretøy til en nyere og mer moderne modell. Dette medfører vanskelige prioriteringer som våre sjåfører må ta stilling til, samtidig som de utfører krevende arbeid i en hektisk hverdag.

Vi gjør så godt vi kan

HSS Transport AS setter kundetilfredshet svært høyt. Vi ønsker å kunne tilby den beste servicen kombinert med konkurransedyktige priser. Dette er noe vi jobber med hver eneste dag, og på tross av utfordringene våre sjåfører står overfor i arbeidshverdagen, er vi lidenskapelig opptatt av faget og yrket.

Med mer åpenhet rundt våre daglige utfordringer håper vi på mer forståelse og bedre kommunikasjon med våre kunder. Det er det som betyr mest for oss!

Leter du etter noe?

Kontakt oss